Tarjontamme kansalaisopistoissa

Viope toimii yhteistyössä useiden kansalaisopistojen kanssa

Ohjelmoinnin, pelinkehityksen ja monien muiden aiheiden opiskelu on kansalaisopistoissa Viopen kursseilla helppoa. Laadukkaat, ammattilaisten tekemät ja työelämää tukevat kurssit ovat saatavilla useissa eri kansalaisopistoissa. Tarkista kurssien saatavuus paikallisesta opistostasi.

Viopen kurssit toteutetaan kokonaan netin kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Kurssit ovat kotikursseja, joissa on viikoittaisia luentoja, jotka tutorit pitävät oppimisalustan kautta.

 

Syksy 2019

2D-peligrafiikka ja animaatiot

Kurssilla opiskellaan pelikehityksessä tärkeää grafiikan tuottamista ilmaisohjelmilla.

Ilmaisilla ohjelmistoilla kuten GIMP ja Inkscape voidaan luoda näyttävän näköistä, ammattitasoista grafiikkaa. Kurssilla käydään läpi graafisen suunnittelun perusasioita ja luodaan grafiikkaa, jota hyödynnetään kurssilla 2D-pelikehitys. Kurssin jälkeen osataan 2D-peligrafiikan toteuttamisen perusteet, joka antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn.

Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista. Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osiona, mutta 2D-pelikehitys -kurssi on sille luonteva jatkokurssi.

2D-pelikehitys

Kurssilla kehitetään toimiva peli ilmaisella Construct 2 -kehitysohjelmalla.

Construct 2 on helppokäyttöinen ohjelma, mikä ei vaadi varsinaisia ohjelmointitaitoja, kuten skriptien kirjoittamista. Kurssilla opiskellaan pelin kehittämisen prosessi, ja lopuksi toteutetaan oma peli. Kurssilla käytetään kurssin I-osassa luotua grafiikkaa. Kurssin jälkeen osataan toimivan 2D-pelin kehittämisen perusteet, joka antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn.

Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista. Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osiona, mutta suositeltavaa on suorittaa ensin kurssi 2D-peligrafiikka ja animaatiot, jossa peliä varten luodaan grafiikkaa ilmaisilla ohjelmilla.

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

Kurssi on pehmeä johdatus ohjelmointiin sellaiselle, jolla ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta, mutta halua ohjelmoinnin opiskeluun löytyy. C-kieli on yksi suosituimmista ja laajimmin käytetyistä ohjelmointikielistä. Se on yleiskäyttöinen ohjelmointikieli ja käytettävissä lähes kaikissa olemassa olevissa tietokonejärjestelmissä.

Kurssin aiheita ovat Johdatus ohjelmointiin, muuttujat, ohjelmalauseet, lausekkeet ja operaattorit, if-lauseet, silmukkarakenteet, funktiot ja numeeriset taulukot. Kurssille on tarjolla myös jatkokurssi, C-Ohjelmointikielen perusteet, osa 2.

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 2

Kurssi esittelee C-ohjelmoinnin edistyneempiä osa-alueita. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat lisätä tietämystään C-kielestä C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 -kurssin jälkeen. Kurssin aiheita ovat mm. Tiedostojen käsittely, merkit ja merkkijonot, yksinkertaiset tietorakenteet, osoittimet ja taulukoitten käsittely osoittimilla.

C-kieli on yksi suosituimmista ja laajimmin käytetyistä ohjelmointikielistä. Se on yleiskäyttöinen ohjelmointikieli ja käytettävissä lähes kaikissa olemassa olevissa tietokonejärjestelmissä.

SQL Tietokannat, osa 1

Kurssilla opiskellaan relaatiotietokantojen ja SQL-kyselykielen alkeet. Kurssilla käydään läpi mm. Tietomallit, SQL-kyselykieli, relaatiomallin perusteita, tietokantasuunnittelu, tietokannan ja taulujen luominen sekä muokkaaminen, tiedon hakeminen tauluista halutuilla ehdoilla.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Kurssille on jatkokurssi SQL Tietokannat, osa 2.

SQL Tietokannat, osa 2

Kurssilla syvennetään relaatiotietokantojen ja SQL-kyselykielen osaamista. Kurssin sisältönä ovat mm. Tietokantojen eheys, avaimet, kooste- ja skalaarifunktiot, taulujen liitokset, näkymät ja normalisointi.

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan levyarkistosovellus SQL-kieltä hyödyntämällä. Esitietoina suositellaan alkeiskurssin (osa 1) suorittamista tai alkeiskurssin aihealueiden osaamista.

Kuinka aloitan osakesijoittamisen?

Kurssilla perehdytään osakesijoittamisen perusteisiin. Kurssilla käydään läpi mm. Arvopaperipörssi ja rahoitusmarkkinat, sijoitussuunnitelmat, sijoittamisen periaatteet sekä sijoitustyylit ja -strategiat.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Perheen oikeudelliset asiat

Miten omaisuus jaetaan parisuhteen päättyessä? Mitä ovat vanhemmat oikeudet ja velvollisuudet? Perheoikeuteen liittyy lukemattomia oikeudellisia kysymyksiä. Kurssilla perehdytään perheoikeuden perusteisiin käytännön esimerkkien kautta.

Kurssilla käsitellään mm. erilaisia parisuhdetyyppejä ja niiden oikeusvaikutuksia, suhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia suhteen aikana, lapsioikeutta sekä suhteen päättymiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Asiakirjoista käydään läpi esimerkiksi avioehto, testamentti ja edunvalvontavaltakirja. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Kevät 2020

3D-peligrafiikka ja animaatiot

Kurssilla tutustutaan peleissä tarvittavaan 3D-grafiikan ja animaatioiden tuottamiseen. Kurssilla opiskellaan suositun Blender 3D-grafiikkaohjelmiston käyttöä. Blender on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma, jolla voi tuottaa ammattitasoista materiaalia. Kurssilla käydään ohjelman käytön perusteet, sekä tehdään erilaisia harjoitteita 3D-mallinnuksesta ja animaatioista.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa 3D-grafiikan tuottamisen perusteet, mikä antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista, mutta perusosaaminen erilaisten grafiikkasovellusten (esim. Gimp, Inkscape) käytöstä on eduksi. Kurssille luonteva jatkoosa on 3D-pelikehitys, jossa toteutetaan 3D-peli.

3D-pelikehitys

Kurssilla tutustutaan 3D-pelien tekemiseen Unity3D-pelinkehitysohjelmistolla. Kurssilla opiskellaan suositun Unity3D-pelinkehitysohjelmiston käyttöä perusteista alkaen. Kurssilla käydään ohjelman käytön perusteet, sekä tehdään erilaisia harjoitteita käyttäen yksinkertaista C#-ohjelmointikieltä.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa 3D-pelikehityksen perusteet, mikä antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osiona, mutta suositeltavaa on suorittaa ensin kurssi 3Dpeligrafiikka ja animaatiot. Kurssilla tarvitaan C#-kielen alkeiden osaamista.

Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 1

Kurssi johdattaa askel askeleelta Python-ohjelmoinnin maailmaan. Kurssin sisältönä on johdatus ohjelmointiin, tulostaminen, muuttujat, valmiiden metodien käyttäminen, valintarakenteet, toistorakenteet sekä tiedostojen käsittely.

Kurssi sopii kaikille ohjelmoinnista kiinnostuneille sekä ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Tälle kurssille on tarjolla jatkokurssi, Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 2.

Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 2

Kurssilla syvennetään Python-ohjelmointiosaamista. Kurssin sisältönä ovat alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset sekä oliot.

Tätä kurssia ennen on hyvä käydä kurssin ensimmäinen osa, Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 1.

C#-ohjelmointi, osa 1

Kurssilla opiskellaan C#-ohjelmoinnin alkeet. Kurssin sisältönä ovat muunmuassa .NET, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet sekä poikkeukset.

Kurssille on olemassa jatkokurssi C#-Ohjelmointi, osa 2.

C#-ohjelmointi, osa 2

Kurssilla syvennetään C#-ohjelmointiosaamista. Kurssin sisältönä ovat taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonojen ja tiedostojen käsittely.

Tätä kurssia ennen on hyvä käydä kurssin ensimmäinen osa, C#-ohjelmointi, osa 1

 

Tutustu tarjontaamme paikallisen kansalaisopistosi verkkosivuilla!